Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen

Op 6 oktober heeft de Eerst Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Het is de verwachting dat deze wet voor het einde van het jaar nog wordt ingevoerd. Deze wet is een uitvoering van het wetgevingstraject ‘Herijking Faillissementsrecht’ en stond lang bekend onder de naam Wet Continuïteit Ondernemingen II. Na 8 jaar is de WHOA dan nu definitief.