Aanpassing turboliquidatie

17-08-2021 | Er is al vaker gesproken over aanpassing van de wetgeving inzake de ontbinding van een rechtspersoon. De liquidatieprocedure kent twee varianten: de normale procedure met vereffening én de turboliquidatie, dit is een verkorte procedure zonder vereffening.