MKB RI&E

Werkgevers die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten zijn wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Zij moeten (laten) onderzoeken of het werk een risico kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van hun werknemer(s). Dit geldt voor elke onderneming.