MKB privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet van kracht, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd (of in het kort: AVG). Met de komst van de AVG gelden voor verwerkers van persoonsgegevens strengere regels, regels die gehandhaafd zullen worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. De AVG stelt nu nieuwe eisen aan uw organisatie. Wij informeren u daarom graag over een aanpak om de AVG praktisch en tijdig binnen uw organisatie te implementeren.