Nieuwe privacy wetgeving

De Privacy-Administratie vloeit voort uit nieuwe privacyregels. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of in het kort ‘AVG’). In het Engels heet deze verordening ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’. Met de komst van de AVG geldt vanaf voornoemde datum een strenger privacykader dan dat van haar voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens (in het kort ‘Wbp’). Kort samengevat, er zijn binnenkort strengere regels, gecombineerd met hogere boetes op het niet naleven daarvan.