Hoe kun je aan de AVG voldoen?

Om jouw bedrijf privacy compliant te maken dien je te voldoen aan de vereisten die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Je moet namelijk als bedrijf kunnen aantonen dat je voldoet aan de verplichtingen uit de AVG, wat zich onder meer uit in het voeren van een Privacy-Administratie die ook een register van verwerkingsactiviteiten bevat. Uiteraard dient jouw bedrijf ook passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en waar nodig passende verwerkersovereenkomsten te sluiten. Van al deze maatregelen dien je de compliance te kunnen aantonen en daarom dien je een administratie te voeren.