Addertje onder het gras bij NOW 2.0

Let op: in de NOW-regeling 2.0 zit nog een verplichting voor u als werkgever verborgen!