Baangerelateerde investeringskorting met terugwerkende kracht ingetrokken

09-06-2021 | De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Vanuit de Europese Commissie is gebleken dat de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) als niet geoorloofde staatssteun kan worden aangemerkt.