Box 3: voor de jaren 2017 – 2020 hoeven niet-bezwaarmakers niet in actie te komen

08-11-2022 | Op 19 oktober 2022 overlegden belangenorganisaties van fiscale dienstverleners en de Belastingdienst over een werkbare oplossing voor de afhandeling van verzoeken om ambtshalve vermindering van aanslagen over de jaren 2017 – 2020 waarin box 3 inkomen is opgenomen.