Corona-maatregel: uitstel van betaling belastingschulden verlengd

Het versoepelde uitstelbeleid voor belastingschulden is verlengd tot 1 januari 2021. Uitstel voor nieuwe belastingschulden wordt verleend tot uiterlijk tot 1 januari 2021. Hierdoor is een uitstelregime ontstaan met één einddatum dat gelijk is voor alle ondernemers die er gebruik van maken.