Correctie btw bij privégebruik auto van de zaak

19-07-2022  |  Als je als ondernemer een auto koopt sta je voor de vraag of je de auto tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen moet rekenen. Deze vraag moet zowel voor de heffing van inkomstenbelasting als voor de heffing van omzetbelasting (hierna btw) worden beantwoord. Indien de auto zowel privé als zakelijk wordt gebruikt ben je vrij in jouw keuze. Je bent vrij om voor de inkomstenbelasting een andere keuze te maken dan voor de btw. In dit artikel gaan we in op de fiscale aandachtspunten voor de heffing van btw. Uitgangspunt is dat je als ondernemer de auto rekent tot het ondernemingsvermogen en dat je uitsluitend met btw belaste prestaties verricht. De auto wordt zowel zakelijk als privé gereden.