De vermogensrendementsheffing van box 3 getoetst: rechtsherstel voor belastingplichtigen

15-02-2022 | In het arrest van 24 december 2021 nr. 21/01243 ECLI:NL:HR:2021:1963 heeft de Hoge Raad beslist dat de wijze waarop de vermogensrendementsheffing vanaf 2017 wordt toegepast niet is toegestaan. De gedupeerde belastingplichtige wordt rechtsherstel geboden door de heffingsgrondslag te beperken tot het feitelijk behaalde rendement.

Dit arrest heeft veel commotie veroorzaakt en vele vragen opgeleverd. In dit bericht gaan we in op de gevolgen van de uitspraak.