Een enquêteprocedure via de Ondernemingskamer of toch arbitrage?

22-07-2021 | Als er aanleiding is om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken binnen een onderneming te twijfelen (artikel 2:350 lid 1 Burgerlijk Wetboek), zijn (meerderheids-)aandeelhouders gerechtigd om een verzoek in te dienen tot een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer.