Feiten en fabels over verzuim en re-integratie

Elke werkgever krijgt vroeg of laat wel eens te maken met een zieke werknemer. De Wet Verbetering Poortwachter verlangt van jou als werkgever dat je samen met jouw werknemer en de arbodienst of een bedrijfsarts je inspant om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Ofwel het casemanagement bij verzuim en re-integratie. Het UWV heeft een stappenplan opgesteld dat precies laat zien welke stappen de werkgever moet ondernemen wanneer een werknemer ziek is. Het stappenplan is te vinden op de website van het UWV.