Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen aangescherpt

03-03-2022 | Je bent als werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van jouw werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Daarnaast ben je als werkgever ook verplicht een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.