Heeft mijn werknemer bij schorsing recht op loondoorbetaling?

01-04-2022  |  Tot aan de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, was de hoofdregel dat je als werkgever geen loon door hoefde te betalen als jouw werknemer geen arbeid had verricht. Dit was de regel ‘geen arbeid, geen loon’, van artikel 7:627 BW. Het was aan jouw werknemer om aan te tonen dat hij toch recht op loon had.