Hoe werkt herplaatsing bij reorganisatie?

01-07-2022  |  Komt er nu een faillissementsgolf aan of niet? Dit is een belangrijke vraag die men de laatste tijd bezighoudt. Of dit nu wel of niet het geval zal zijn, de (nasleep van de) coronacrisis zal voor veel bedrijven aanleiding zijn om te bekijken of hun bedrijf anders moet worden ingericht. En of dit betekent dat zij ook medewerkers moeten ontslaan.