Hoe wordt het concurrentiebeding door werkgevers gebruikt?

28-10-2021 | Onlangs heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek laten uitvoeren naar de werking en het gebruik van het concurrentiebeding.