< home

Identificatieplicht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht accountants en andere dienstverleners, alvorens een dienst te verlenen, de cliënt te identificeren. MKBzaken B.V. vraagt haar cliënten voorafgaand aan werkzaamheden om identificatie. Onze adviseurs verstrekken nadere informatie over de wijze waarop aan de identificatieplicht kan worden voldaan.