Kan een gedefungeerd verenigingsbestuur rechtsgeldige bestuursbesluiten nemen?

19-11-2021| Begin vorig jaar is een uitspraak gedaan (Rechtbank Den Haag 19 februari 2020 (RBDHA:2020:1528)) over een verenigingsbestuur die een besluit nam tot wijziging van de statuten. Terwijl het bestuur, door tijdsverloop, al ver over haar benoemingsduur was. In het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – zoals deze per 1 juli 2021 geldt – is het goed aandacht te geven aan dit onderwerp.