Mag je loondoorbetaling uitsluiten bij risicovol gedrag van de werknemer?

Artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat je als werkgever verplicht bent om een arbeidsongeschikte werknemer tenminste 70% van zijn laatstgenoten salaris door te betalen. De meeste arbeidsovereenkomsten en/of cao’s bieden een aanvulling op die wettelijke 70% naar 100%, voor een bepaalde periode. Maar hoe zit het als een werknemer risicovol gedrag vertoont, waardoor hij zijn eigen ziekte veroorzaakt? Ben je dan als werkgever alsnog verplicht om loon door te betalen?