Mag de langstlevende zijn overbedelingsschuld aflossen aan de kinderen?

20-05-2021 | In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld of een langstlevende echtgenoot de overbedelingsschuld, die hij/zij aan de kinderen heeft, mag aflossen. Om die vraag te beantwoorden moet eerst worden onderzocht welke verhouding door het overlijden van de eerst stervende ouder tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen is ontstaan. We bespreken die vraag aan de hand van onderstaande situatie.