Mag een huurder de woning leeg laten staan?

15-12-2021 | Steeds vaker zien we in huurovereenkomsten of huurvoorwaarden een verplichting om de woning daadwerkelijk en voortdurend te bewonen, of om in de woning het hoofdverblijf te hebben. Deze verplichting staat niet met zoveel woorden in de wet, vandaar dat verhuurders deze vaak expliciet in de huurovereenkomst zetten.