Meer duidelijkheid over KIA

05-03-2021 | Als je investeert in jouw bedrijf, kan je gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is – naast afschrijvingen – een extra aftrek op de winst.