Nabetaling na beëindiging dienstverband: let op finale kwijting!

16-06-2021 | Onlangs heeft de kantonrechter in Rotterdam uitspraak gedaan in een zaak omtrent een vaststellingsovereenkomst. Het ging hierbij om de ‘finale kwijting’; het artikel waarin partijen afstand doen van toekomstige vorderingen op elkaar. Dit artikel zorgt nogal eens voor discussie.