Onbelaste bonus via de werkkostenregeling (WKR)

21-12-2021 | Heb je nog voldoende vrije ruimte over van de werkkostenregeling? Dan kun je deze gebruiken voor een onbelaste bonus voor jouw medewerker(s). Hieronder lichten wij het een en ander toe over de onbelaste bonus, hierbij maken wij ook gebruik van voorbeelden.