Sociale verzekeringsplicht voor de DGA

In de praktijk blijken nog veel misverstanden te bestaan over het antwoord op de vraag of een DGA verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. In dit artikel geven we een aantal handvatten voor de beantwoording van deze vraag en een handig stroomschema.