Toelichting op aanpassing Tabel I, Wet Omzetbelasting (verlaagd btw-tarief)

14-06-2022  |  In Tabel I van de Wet Omzetbelasting 1968 is opgesomd welke goederen en diensten vallen onder het verlaagde btw-tarief van 9%. De staatssecretaris heeft met zijn besluit van 31 maart 2022, nr. 2022-6334 de toelichting op de toepassing en de reikwijdte van deze Tabel I geactualiseerd. Dit besluit vervangt het oude besluit uit 2017.