Valkuilen bij ontslag van de statutair bestuurder

16-07-2021 | Directeur, CEO of bestuurder; de bestuurder van een onderneming heeft vaak verschillende functienamen, maar in de praktijk is het niet altijd duidelijk welke arbeidsrechtelijke positie de bestuurder inneemt. Deze vraag zal vooral naar voren komen op het moment dat de onderneming de bestuurder wil ontslaan.