Vergeet de inschrijving in het UBO-register niet!

26-10-2021 | De Europese regelgeving heeft EU-landen verplicht een UBO-register in te richten. In Nederland is dat geregeld in het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018. Dat betekent dat iedere instelling uiterlijk op 26 maart 2022 de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) moet hebben ingeschreven.