Verzuimbegeleiding voor een medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst

06-07-2021 | Ook voor een medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die nog maar kort in dienst is en zich ziekgemeld heeft moet je de procesgang 1e en 2e ziektejaar van het UWV volgen.