Waarom je afspraken duidelijk en volledig moet vastleggen

09-04-2021 | In het dagelijks leven worden diverse afspraken gemaakt. De ene keer worden deze alleen mondeling gemaakt, de andere keer worden deze ook schriftelijk vastgelegd. De schriftelijke vastlegging van afspraken is soms ook wettelijk vereist. Denk bijvoorbeeld aan afspraken die worden gemaakt tussen de DGA en zijn BV.