Wel of geen bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement door corona?

05-10-2021 | In een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland kwam de vraag aan de orde, of de bestuurder van een onderneming persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor een niet gestand gedane toezegging, die hij had gedaan vóór de corona-epidemie. Door de coronamaatregelen ging het bedrijf uiteindelijk failliet en kon de bestuurder de toegezegde verplichtingen niet meer nakomen.