Wet Doorstroming Huurmarkt zorgt voor stijging huurprijzen

Het doel van de Wet Doorstroming Huurmarkt, ingevoerd in 2015, was om te zorgen voor meer huurwoningen en minder ‘scheefhuurders’ in de particuliere huurmarkt. Vijf jaar na invoering blijkt uit onderzoek dat het aantal huurwoningen niet is vergroot, maar dat huurprijzen wel significant gestegen zijn. Bovendien wordt ook bij tijdelijke huurcontracten vaak een minimum huurperiode afgesproken, terwijl dat juist niet de bedoeling van de wetgever was.