Een zakelijk of privé goed bij vof of maatschap?

Indien een ondernemer goederen aanschaft die zowel in het kader van de onderneming als in privé worden gebruikt, moet voor de belastingheffing vastgesteld worden of die goederen behoren tot het ondernemingsvermogen of het privévermogen. Deze vaststelling dient zowel voor de heffing van inkomstenbelasting als voor de heffing van omzetbelasting te worden gedaan.