CAO-wijzigingen december 2020

De volgende CAO’s zijn gewijzigd per 1 december 2020. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen. Mochten er nog vragen zijn over de CAO-wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.