De compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Sinds 1 juli 2015 ben je als werkgever een wettelijke transitievergoeding verschuldigd wanneer jij op jouw initiatief de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt. Sinds de invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) geldt dat werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht hebben op een transitievergoeding bij ontslag.