De informatieplicht van de werkgever uitgebreid; wat zijn de regels?

07-06-2022  |  Als werkgever heb je bij indiensttreding een informatieplicht aan jouw werknemer. Zo moet in de arbeidsovereenkomst allerlei informatie staan, zoals hieronder staat beschreven. Per augustus wordt de informatieplicht door werkgever verder uitgebreid. Maar wat gebeurt er als je als werkgever niet voldoet aan jouw informatieplicht?