Update bezwaren box 3; Hoge Raad beslist over ambtshalve bezwaar

02-06-2022  |  Vrijdag 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad beslist over rechtsherstel aan belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt.