Update bezwaren box 3

05-05-2022 | In februari 2022 schreven wij in dit artikel over de uitspraak van de Hoge Raad waarin is beslist dat de vermogensrendementsheffing in 2017 en 2018 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De staatssecretaris van financiën heeft op 28 april 2022 een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij aangeeft hoe rechtsherstel zal worden geboden. In dit artikel gaan wij in op dat rechtsherstel.