Eigenrisicodragerschap per 2024?
Regel het uiterlijk 1 oktober

Als werkgever kan je ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de ‘Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten’ (WGA) of Ziektewet (ZW). Als eigenrisicodrager betaal je geen (volledige) Whk-premie, maar neem je het risico dat je maximaal tien jaar opdraait voor de kosten bij ziekte en arbeidsongeschikte werknemers.