Visie op re-integratie verplicht vastleggen

Vanaf 1 juli 2023 moet je als werkgever naast je eigen mening ook de mening van je werknemer over zijn of haar
re-integratieafspraken vastleggen in het plan van aanpak en in de (eerstejaars)evaluatie.