Gaat de zorgplicht van de bank over op een incassobureau?

06-05-2021 | Recent heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de situatie die ontstaat als een bancaire instelling (‘bank’) haar vordering overdraagt aan een niet-bancaire instelling. Deze vraag speelt al langer in de juridische praktijk en is van belang voor eenieder die te maken krijgt met een overdracht van een bancaire vordering aan bijvoorbeeld een incassokantoor. De constructie die dan gekozen wordt, is dat het incassokantoor dan niet namens de bank de vordering int, maar als eigenaar van de vordering optreedt.