Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

07-05-2021 | Komt er een afrekening van de TOGS? Is er een mogelijke terugbetalingsverplichting? Recent heeft de staatssecretaris hierop een antwoord gegeven in haar informatiebrief aan de Tweede Kamer.