Hoe voorkom je een stuwmeer aan vrije dagen bij jouw personeel?

Werknemers hebben volgens artikel 7:634 van het Burgerlijk Wetboek recht op vier weken vakantie per jaar. Bij een fulltime dienstverband komt dat neer op 20 wettelijke vakantiedagen, bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato naar beneden bijgesteld. Daarnaast krijgen de meeste werknemers bovenwettelijke vakantiedagen – gemiddeld nog een week extra. Het recht op deze bovenwettelijke vakantiedagen wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in de cao.