Hoge Raad doet uitspraak; ondernemers hebben recht op huurkorting

08-02-2022 | In november 2021 schreven wij al een artikel over huurkorting: ‘Huurvermindering vanwege de coronacrisis; wat is de stand van zaken?‘ Inmiddels heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vragen die de kantonrechter in Roermond gesteld heeft. De uitspraak gaat over de vraag of en, zo ja, op welke wijze de overeengekomen huurprijs kan worden verminderd als een huurder van bedrijfsruimte als bedoeld in art. 7:290 BW die voor zijn omzet afhankelijk is van de komst van publiek, deze ruimte niet of slechts in geringe mate kan exploiteren als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie. De uitspraak vind je hier.