Huurvermindering vanwege de coronacrisis; wat is de stand van zaken?

09-11-2021 | Over de mogelijkheid tot het geven van huurkorting aan huurders van horecagelegenheden is de afgelopen twee jaren veel geprocedeerd. Rechters hebben in deze zaken verschillende uitspraken gedaan. Over het algemeen is er wel overeenstemming dát de financiële pijn moet worden verdeeld over de huurder en de verhuurder, maar niet over hóe de verdeling precies moet zijn. Vaak komt het neer op een huurkorting van 50%, echter zijn er ook uitspraken waarin dit percentage aanzienlijk lager is.