Invoering UBO-register

Per 27 september 2020 is de registratieplicht in het UBO-register ingevoerd. Bestaande bv’s, rechtspersonen en personenvennootschappen hebben nog 18 maanden de tijd om hun UBO’s in te schrijven. Nieuwe inschrijvers in het handelsregister moeten per direct aan de UBO-registratie voldoen.