Vrijwillig meer loonheffing inhouden dan is toegestaan

Op verzoek van een werknemer mag er meer loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) worden ingehouden dan het bedrag volgens de tabel.