Mag een werknemer op vakantie naar een code oranje-gebied?

30-06-2021 | Nu de vakantieperiode weer aanbreekt, krijgen wij veel vragen over hoeveel invloed je als werkgever mag uitoefenen als het gaat om de vakantiebestemming van jouw werknemers. Het ziet ernaar uit dat veel landen in Europa – op voorwaarden – weer bereisbaar zijn, maar buiten Europa is dat een ander verhaal. Dan geldt vaak ook een quarantaineplicht na terugkomst.

Voor veel functies is het niet mogelijk om thuis te werken, waardoor een quarantaineplicht als gevolg heeft dat de werknemer helemaal niet kan werken. Bestaat er in dat geval een loondoorbetalingsplicht voor jou als werkgever? Of moet de werknemer vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen?